Aktuális

Megjelent a Mű–Kincs–Tár. Művészeti közgyűjtemények Magyarországon, 1802–1906 című könyv

Megjelent Tóth Ferenc: Mű–Kincs–Tár. Művészeti közgyűjtemények Magyarországon, 1802–1906 című könyve a MúzeumCafé gondozásában.  A MúzeumCafé című folyóirat 2013-ban elindított sorozatával múzeumtörténeti, illetve múzeumelméleti témájú könyvek megjelenését tűzte ki célul, a mostani harmadik kötet a hazai művészeti közgyűjtemények 19. századi alapítását és gyűjteményeik, belső szervezetük alakulását foglalja össze 1802-től, az Országos Széchényi Könyvtár majd a Magyar Nemzeti Múzeum alapításától 1906-ig, a Szépművészeti Múzeum kapuinak […]

Irodalom: kultusz és emlékezet

MC 55-56

A MúzeumCafé 2017-es utolsó, dupla száma bő 300 oldalnyi olvasni- és látnivalóval jelenik meg. Ennek éppen fele foglalkozik az irodalmi muzeológia és az irodalmi emlékházak kérdésével. Gulyás Gabriella és H. Bagó Ilona a Petőfi Irodalmi Múzem 2007-ben elkezdett, hosszú távú emlékház-megújító programjának folyamatáról, módszertanáról ír, Berényi Marianna a politika által nem feltétlenül támogatott vagy a […]

Kádár – a MúzeumCafé 54. száma

A MúzeumCafé legújabb, a fő témának megfelelően minden eddiginél pirosabb száma bő terjedelemben foglalkozik a rendszerváltás előtti három évtized múzeumi rendszerének sajátosságaival, kevésbé dokumentált vagy feldolgozott részleteivel. Keményfi Róbert a tömegével megjelenő településmonográfiák mögött meghúzódó központi akartra világít rá, Basics Beatrix a megyei múzeumi rendszer kialakulásáról ír, Berényi Marianna a korszak tájház-konjunktúrájának hátterébe avatja be […]