Válasz Keleti Éva levelére

Vélemény Király László Györgytől, a Magyar Fotográfiai Alapítvány kuratóriumi elnökétől

MúzeumCafé 66.

Tisztelt Szerkesztőség!

 

A Múzeum Café legutóbbi számában Keleti Éva fotóművész fűzött kommentárt egy Baki Péterrel készült, korábbi számban megjelent interjúhoz.

Nagy érdeklődéssel és figyelemmel olvastam Keleti Éva értékelését a Baki Péterről készült fotó kapcsán, hiszen fotóesztétikai kérdésekben kompetenciája megkérdőjelezhetetlen.

Sajnos ez nem mondható el az olvasói levél második felében említett jogi természetű kérdésben. Azt írta ugyanis, hogy a Magyar Fotográfiai Alapítvány kuratóriuma adta át az alapítói jogokat az OTP cégcsoporthoz tartozó szervezeteknek. Ahhoz azonban még a konkrét tényeket sem kell ismerni, hogy az ember tudja: ez így biztosan nem igaz. Egy alapítvány kuratóriuma ugyanis nagyon sok mindent megtehet, de éppenséggel az alapítói jogokkal kapcsolatos kérdésekben még a véleményét sem kell kikérni (amint ez a konkrét ügyben így is történt). Tehát Keleti Éva által név szerint megnevezett öt kurátor nem tette és nem is tehette meg azt, amit a fotóművésznő állít.

Mindazonáltal most, évekkel a változások után már egyértelműen megállapítható, hogy jobb dolog nem is történhetett volna az alapítvánnyal. Így ugyanis egy ambiciózus, tenni akaró és tenni képes alapítói szerkezet alakult ki, amely hosszú távon is biztosítja az alapítvány céljainak megvalósulását, amelyek a régi alapítók mellett bizony meglehetősen kérdésesek voltak.