Itt az írás, olvassátok!

Két új szakmai szöveggyűjtemény

MúzeumCafé 35.

Ha a hazai múzeumelméleti szakirodalmat figyeljük, 2012 minden bizonnyal a „fordításkötetek” évének számít majd. Tavasszal jelent meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszékének közreműködésében egy online, bárki számára hozzáférhető kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény, az év végén pedig nyomtatásban vehettünk kézbe egy, a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában napvilágot látott kötetet, amely szintén nemzetközi szinten elismert szakemberek tanulmányait tartalmazza.

A két kiadvány teljesen más céllal készült. A Képzőművészeti Egyetem által kiadott huszonkét, eredetileg angol nyelven megjelent tanulmányt tartalmazó szöveggyűjtemény elsősorban a képzőművészeti, muzeológiai, kurátori témákban elmélyülő hallgatóknak nyújt segítséget, de a témával foglalkozó szakemberek számára is hasznos lehet. Olyan, magyar nyelven eddig nem olvasható tanulmányokat olvashatunk benne, mint például a Múzeumi paradigmák: a mouseiontól a hipermodernig fejezetben Tony Bennett A kiállítási komplexum, Mieke Bal A beszélő múzeum és Nick Prior A kecske is, meg a káposzta is: a múzeum alakváltozásai a hipermodernben című írásait. Hasonlóan jól ismert neveket találhatunk a Kritikai művészet, az Identitás és (nem csak) kulturális reprezentáció vagy a Kurátori szerepek fejezetekben is. A kiválasztott tanulmányok célja egyértelmű: olyan szövegeket kívánnak a szakmával ismerkedő hallgatóknak adni, amelyek megalapozzák tanulmányaikat, ízelítőt adnak, milyen irányzatokra épül a jelenlegi nemzetközi szakmai diskurzus.

Pont fordított a helyzet a PIM kötetével. Az itt olvasható tizenhárom, eredetileg német, illetve angol nyelven írt tanulmány a múzeum intézményét, praxisát, társadalmi beágyazottságát, szerepét érinti, éppen ezért elsősorban a témában már jártas szakemberek számára készült, bár természetesen a képzésben is fontos szerepet játszhat. Ahogy a kötet előszavában Palkó Gábor szerkesztő megfogalmazza: radikálisan különböző szövegeket állítanak egymás mellé, olyan írásokat, amelyek szerinte eredményesen használhatók a mindennapi munkában. Az Idegenség, hálózat, virtuális tér, a Gyűjteményezés, dokumentáció, kommunikáció, a Történelem, kiállítás, irodalom fejezetekben Wolfang Ernst, Peter Sloterdijk, Rhiannon Mason mellett a többi szerzők is arról beszélnek, milyen haszna van, ha merjük más szemmel nézni, új alapokra helyezni a múzeumi munkát.

Miért fontos a két szöveggyűjtemény megjelenése? Az utóbbi években követelménnyé vált, hogy a hazai múzeumelmélettel, kortárs művészetelmélettel foglalkozó kutatások a nemzetközi eredményeket is figyelembe vegyék. Ennek ellenére magyar nyelven csak ritkán jelentek meg eddig olyan írások, amelyek alapvetően befolyásolták a nemzetközi diskurzust. Érezhető az a zavar, amely abból fakad, hogy nem tudjuk, miként kezeljük az idegen nyelvű terminusokat. A két kötet remek lehetőség ezeknek a szakkifejezéseknek és a velük járó gondolkodásnak, módszertannak a meghonosítására.

 

A gyakorlattól a diszkurzusig – Kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény

Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2012

www.mke.hu/sites/default/files/szoveggyujtemeny

 

Múzeumelmélet – A képzeletbeli múzeumtól a hálózati múzeumig

Petőfi Irodalmi Múzeum – Ráció Kiadó, Budapest, 2012