A kellem és a szellem titkai

MúzeumCafé 35.

Ember Ildikó, a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának vezetője 2012-ben ünnepelte hetvenedik születésnapját. Ez a jeles alkalom indította legközelebbi munkatársait, hogy egy titokban szervezett, hazai és nemzetközi szakmai összefogással készült ünnepi kötettel lepjék meg. A sub rosa összeesküvésnek számos buktatót, szervezési és szerkesztési próbát kellett kiállnia, mire karácsony előtt, meghitt ünnepség keretében átadhattuk a Kellem és szellem című művet az ünnepeltnek.

A huszonkilenc, többségében a múzeum valamelyik műtárgyához kapcsolódó, gyűjteménytörténeti, ikonográfiai, illetve attribúciós témájú cikk angol, német vagy holland nyelven jelent meg, hiszen az ünnepelt kutatótársai ezeken a nyelveken publikálnak leginkább. Ember Ildikó szakmai és emberi elismertségét mi sem bizonyítja fényesebben, mint a kötetben publikáló szerzők névsora, valamint a változatos témák, amelyek többsége személyében is kötődik hozzá. Mivel a holland festészet „arany évszázadának” kutatása az ünnepelt legfontosabb szakterülete, így nem csoda, hogy ebből a tárgykörből született a cikkek csaknem fele. Olvashatunk Coorte levelezőlap nagyságú, két diót ábrázoló finom képének restaurálástörténetéről éppúgy, mint a Calraet, Beijeren, ifj. David Te-niers, Wouter Gysaerts, Andries Daniels és Philips de Marlier csendéleteiről vagy a holland, flamand és német–osztrák portré-, táj- és zsánerfestészettel kapcsolatos legújabb kutatási eredményekről. Ember Ildikó sokoldalú tájékozottsága, a művészet más korszakai és műfajai iránt való nyitottsága tükröződik az itáliai trecento művészetén át Piet Mondrianig, a késő barokk freskófestészettől a 19. századi Hamlet-interpretációkon át Ostade és Cézanne kapcsolatáig ívelő esszék sorából. A kötet egynegyedét teszik ki az új mestermeghatározást tartalmazó cikkek: a tárgyalt festmények és rajzok többsége a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiben található, de hangsúlyosan van jelen a gyűjtéstörténet is, mint manapság egyre inkább előtérbe kerülő kutatási terület.

A vállalkozás szellemi háttere mögé anyagi alapot is kellett teremteni, de az ünnepeltet övező nemzetközi nagyrabecsülésnek köszönhetően ezt is sikerült megoldani: Rembrandt és köre művészetének egyik legkiemelkedőbb gyűjtő-ismerője, prof. Alfred Bader első szavunkra biztosított támogatásáról, ahogyan a régi barát, Rudi Ekkart is, aki ezzel a gesztussal a holland kollégák tiszteletét is közvetítette. Hála illeti a Holland Királyság budapesti Nagykövetségét és a Szépművészeti Múzeumot is: erkölcsi és anyagi támogatásuk nélkül a könyv nem lehetne az olvasók kezében.

A kötet készítői nevében szívből remélem, hogy a következő kerek évforduló alkalmából is majd egy hasonlóan színvonalas kötettel lephetjük meg megint Ember Ildikót.

 

Geest en gratie. Essays Presented to Ildikó Ember

on her Seventieth Birthday

Főszerkesztő: Radványi Orsolya, szerkesztők: Tátrai Júlia, Varga Ágota Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2012