Kétnyelvű kiadvány Krakkóból Közép-Európáról Közép-Európának

MúzeumCafé 23.

Szeretjük elfelejteni, hogy Magyarország Kelet-Közép-Európa része. Egy tömbben Lengyelországgal, Csehországgal, Szlovákiával, meg Romániával, Ukrajnával, Szerbiával, Horvátországgal, Szlovéniával… Persze sokszor szívesebben sorolnánk magunkat a világ „boldogabbik feléhez”: Franciaországhoz („ah, Párizs!”), Angliához („nálunk, Londonban”), Németországhoz, de legalábbis Bécshez. Csakhogy, sajna, kreativitásunk, fantáziánk, művészetünk gyakran felette áll anyagi lehetőségeinknek. Ami hiányzik, azt megpróbáljuk pátosszal, romantikával pótolni – és ez minden közép-európai „testvérünkre” igaz –, hátha elfelejthetjük az emberkínzó hétköznapokat. Ilyen közegben született meg a krakkói Nemzetközi Kulturális Központban (MCK) egy negyedévente (kwartalnik/quarterly) megjelenni kívánó folyóirat: a Herito. Alapvetően angol nyelvű, de az összes cikke olvasható lengyelül is. A bilingvis lapot öt ország kulturális híreit áttekintő újságnak mondhatjuk. A szerkesztőség tematikus számokat tervez; az első, amely 2010 decemberében jelent meg, a Szimbólumok és klisék (Symbole i kalki/Symbols and clichés) témakörben gyűjtötte össze írásait.

Telitalálat ez az első szám: pont ezek a kérdések azok, amelyekben közel állunk egymáshoz. Igaz, mindezeket a dolgokat szeretjük inkább a „másik” tulajdonságaként értékelni – s ez is közös bennünk. A lapban bő áttekintést kapunk a szimbólumokról és a klisékről. Németországból Caspar David Friedrich és a Krétahegyek Rügen szigetén, Fehéroroszországból a katyińi emlékpark, Litvániából két hősi emlékmű (Vytautas, Kaunas és a vilniusi híd robusztus hősi emlékműve), Ukrajnából Repin két festménye, Csehországból Josef Führich és Franz Richter morvai csatáról készített rézkarcai, Szlovákiából Peter Michal Bohún portréi, Magyarországról a vesztes és a győztes mohácsi csata (Dorffmaister, illetve Borsos József másolatai), Lengyelországból Jan Matejko és A grunwaldi csata, valamint Marcin Maciejowski W. Jagello feltételezett csatájának helyszínére állított emlékműve. A kiállítási szemlében Szipőcs Kriszta mutatja be a Műcsarnokban rendezett Over the Counter – A pult mögött című kiállítást. Ewa Chojeckával készített interjút a közép-európaiságról Lukasz Galusek Felső-Szilézia a középkortól a 20. századig című, 2004-ben megjelent könyve alapján. Közös kulturális örökségünk – James Joyce-ot is beleértve – Trieszt, ezért is érdekes a remek illusztrációval ellátott cikk a városról, amely még további két részben fog megjelenni. Sandro Droschl Linzről, Európa kulturális fővárosáról szubjektíven című cikke számunkra Péccsel összefüggésben különösen tanulságos.

A tipográfia szép, öröm a lapot kézbe venni. A tartalom tagolása, felépítése – induló lapoknál ez általános jelenség – még nem teljesen kiforrott, de mivel a kiadvány az egész régiót szeretné áttekinteni, nehéz, egyedülálló és úttörő a vállalkozás, így az is természetes, hogy szurkolunk további sikeréért! Nagyon tartalmas, színes, élvezetes, színvonalas és egyben élvezettel olvasható folyóiratot kapott a közép-európai régió.

A lap kiadója Jacek Purchla művészettörténész és közgazdász, az MCK igazgatója, aki beköszöntőjében azt írja: reméli, hogy a Herito unikális és ígéretes fórumává válik a kulturális örökségről folytatott diszkusszióknak és reflexióknak. A kiadvány szerkesztője Lukasz Galusek művészettörténész és közgazdász, az MCK kiadói osztályának vezetője.

 

Herito nr. 1.

MCK, Krakow, Poland

www.herito.pl