KIÁLLÍTANI A HIÁNYT

MúzeumCafé 63-64.

Nem nehéz párhuzamot találni lapszámunk témája és a MúzeumCafé idei díjazottjának kiválasztása között, holott a döntéseket egymástól függetlenül, több hónap eltéréssel hoztuk, az egybeesés a véletlen műve. Vagy mégsem. Miközben azon gondolkodtunk, vajon milyen feltételek hiányoznak ahhoz, hogy egy múzeum megfelelő színvonalú, a közönség számára is értelmezhető és élvezhető szakmai munkát végezzen, kevésbé gondoltunk arra, hogyan mutatható be a HIÁNY a múzeumban, amikor a kutatás és a kiállítás eredménye a HIÁNY, nem pedig a munkához szükséges idő, tér, pénz, támogatás vagy megbecsülés HIÁNYáról beszélünk. A muzeológus folyamatosan HIÁNYt pótol: az igényeltnél alacsonyabb költségvetésből teremt kiállítást, több feladatot lát el, mint amennyit a munkaköre előír számára. De a szakmai munka természete is ilyen: a régész töredékekből következtet az egészre, a restaurátor romokból próbálja visszaállítani az eredeti állapotot, a történész, művészettörténész új összefüggéseket tár fel és publikál, a néprajzos sokszor az utolsó darabokat menti meg egy kihalásra ítélt kultúrából.

¶ A felszámolt zsidó közösségek múzeumi reprezentációja a kortárs muzeológia egyik legfontosabb kérdése, a vészkorszakra való emlékezés, emlékműállítás vagy kiállítás sosem lehet elégséges a rendelkezésre álló és bemutatható dokumentumok, illetve a történtek súlyának viszonyában. Aki erre a feladatra vállalkozik, alig találkozik meglévővel. Idei díjazottunk az elveszett Szombathely emlékeit, a város elveszett zsidó közösségének történetét kutatja, adatok és dokumentumok HIÁNYából épített fel kiállításokat, szerkesztett köteteket, minden dokumentum, adat és történet, amit meglelt, kiállított és publikált, már – reméljük – örökké meglesz. Egyúttal abban is bízunk, hogy a többi kihalásra vagy feledésre ítélt kultúra, népcsoport, korszak, társadalmi osztály, közösség, alkotói csoport és életmű megleli azt a kutatót, aki annak ellenére, ami sokszor HIÁNYzik a méltányos munkafeltételekhez, létrehozza a MEGLÉVŐt, a remélhetőleg örökké MEGMARADÓt.