Könyvben továbbélő kiállítás

MúzeumCafé 23.

Az Iparművészeti Múzeum 2008-ban megrendezett Craft & Design kiállítása igazán különleges teret teremtett a formák sokféleségének megtapasztalásához. A tárlat arculatát megálmodó Simonffy Márta iparművész és Tildi Béla belsőépítész koncepciója egy purista, fehér installációs közeg létrehozása volt, amelynek légies jellegét speciálisan elhelyezett üvegtárlók és különleges effektusok erősítették. Ezt a kiállításban megvalósult „lebegésérzetet” a tárlat nyomán megjelent kiadvány szerkesztői képesek voltak „átvezetni” a kétkötetes nyomtatott műbe is. A két könyv borítóját Tóth Istvánné 1956-os textilterve, illetve John Ágoston szövetmintája díszíti. Az impozáns katalógus az iparművészet egyfajta „látleletének” is tekinthető, benne a szakterületek szerinti rendszerezés dominál, és nem a két évvel korábbi tárlat teljes körű felidézése a cél. A kiállítás két kurátora, egyben a katalógus előszavát jegyző Simonffy Márta textilművész és Horváth Hilda művészettörténész, nem az időrendiséget, inkább az érzelmi töltetű tudatosságot választotta rendezőelvnek. A szerzők a gyűjtemény 1200 műtárgyát elsősorban kultúrtörténeti aspektusból vizsgálták, s ezzel párhuzamosan az adott kor mentalitását is igyekeztek átörökíteni. Az antológia összeállítását kettős cél vezette: történeti és kortárs, illetve magyar és nemzetközi alkotások bemutatása. A könyv lapjait szinte teljesen kitöltő fotográfiákat rövid leírás kíséri, sajnálatos módon azonban a tárgyleírások nem jelzik az adott művész szakmai, illetve életrajzi adatait, és azt sem, hogy az elkészült műtárgyak hol, milyen módon valósultak meg.

Az első részben Keserü Katalin művészettörténész Az Arts and Crafts kora – Kézműves iparművészet Magyarországon című tanulmányában az ipar(i)művészet történeti és fogalmi tablóját rajzolja fel a 19–20. századi iparmű-kiállítások, művészeti mozgalmak részletezésével. A magyar kézműves iparművészet kialakulását, változásait a többi között Attalai Gábor és a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége elméleti munkacsoportjának gondolatai segítségével összegzi. A mesterségek szerint felosztott műtárgycsoportok tizennyolc egységébe falikárpitok, illusztrációk, a magyar bútorkészítés egyedi alkotásai, speciális technikával készült kerámiák, üveg- és kristálypoharak, ékszerek, alkalmi öltözetek és a bőrművesség válogatott darabjai kerültek. A második kötetben a design ügyéért évtizedek óta harcoló Vadas József Design-tól Dizájnig címmel a magyar formatervezés történelmét foglalja össze. A Kodolányi Gyula által „össz-szellemi” alkotásként aposztrofált kiadvány CD-mellékletében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult műtárgygyarapodás dokumentálása mellett a kiállításon vetített installációkat és a tárlathoz kapcsolódó előadásokat is meghallgathatjuk.

 

Craft & Design – Irányok, utak a kortárs magyar iparművészetben

Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Budapest, 2010

Szerkesztő: Urbán Ágnes